NIEUW  |  Klik hier en bezoek onze virtuele showroom

PROSOFT is de configuratiesuite waarmee een TELETASK systeem tot leven kan worden gebracht en nadien steeds opnieuw weer kan worden aangepast volgens de wensen van de klant.

PROSOFT is een meertalig pakket dat onder andere kan ingesteld worden in de Nederlandse taal. Bovendien zijn in totaal zowat vijftien andere talen ter beschikking met daaronder de belangrijkste Europese talen alsook Russisch en Chinees. PROSOFT is gratis maar is in basis voorbehouden voor de systeemintegrator die hiervoor een speciale opleiding heeft genoten en al dan niet een certificaat van TELETASK specialist heeft bekomen.

In PROSOFT worden de relaties gemaakt tussen de drukknoppen (ingangen) enerzijds en de relais, dimmers en de motoruitgangen anderzijds. Nadat in PROSOFT alle ingangs- en uitgangsinterfaces zijn ingegeven, zal de systeemintegrator gebruik maken van de verschillende ter beschikking zijnde functies om deze aan elkaar te koppelen. Bovendien kan hij ook gebruik maken van krachtige bijkomende functies met relaties zoals van sferen, timers, logische functies, vergelijkingen, tellingen, berekeningen, enz... 

De PROSOFT Suite bestaat naast de basisconfiguratie ook nog uit enkele extra modules. 
PROSOFT heeft geen opties, maar is steeds in zijn maximale uitvoering ter beschikking:

PROSOFT hoofdprogramma (zie hierboven)

TIMESOFT is een elektronische kalender waarin klok gerelateerde acties in worden ingegeven.

CARDSOFT is de omgeving waarin de toegangscontrol parameters worden ingegeven.

GUISOFT is de omgeving waar iSGUI en GUI+ alsook CONTROL TOWER configuraties in gebeuren.

DALISOFT is geschikt voor het aanleren van het software adres van een DALI balast.

AVSOFT is de omgeving voor het configureren van audio sturingen. Veelal voor multi-room audio systemen met IP streaming als bron, maar ook de IR-COOKIE kan hier worden geconfigureerd wanneer hij een A/V systeem moet besturen.

Na het afwerken van de configuratie kan de systeem integrator het bestand opslaan, beveiligen (backup) en na een verbinding te maken met de TELETASK centrale, het bestand via een ethernet verbinding op het LAN doorsturen naar de TELETASK centrale. Daarna mag de PC terug worden losgemaakt van de centrale. Deze werk dan volledig zelfstandig en zal de data intern behouden, zelfs na langdurig spanningsverlies.

Eventuele fouten kunnen ontdekt worden door de daarvoor ingebouwde krachtige diagnosetools die standaard in PROSOFT aanwezig zijn. De installateur kan nadien ook deze diagnoses van op afstand stellen als hij van de bewoners toegang krijgt tot de installatie via een internet verbinding.

Belangrijk:  Eindgebruikers met goede kennis van PC die beschikken over voldoende basiskennis van elektrische installaties kunnen nadien ook optioneel zelf omgaan met de basisconfiguraties indien de systeemintegrator dit toelaat. De systeem integrator zal hen daarvoor een minimale opleiding dienen te geven zodat ze PROSOFT en hun eigen installatie voldoende kennen. De eindverantwoordelijkheid over de veiligheid van de totaalinstallatie dient daarbij duidelijk in een overeenkomst te worden vastgelegd en kan nooit bij TELETASK als fabrikant komen te liggen.