NOVINKA  | kliknite sem a navštívte náš virtuálny showroom

Digitálne vstupné rozhranie

Digitálne vstupné rozhranie TDS12117 má 16 vstupných kanálov pre všetky druhy beznapäťových kontaktov, ktoré sa majú použiť ako vstupy do systému. Kontakty môžu byť zo štandardných tlačidiel namontovaných na stene, senzorov pohybu a prítomnosti, kontaktov dverí a okien, kontaktov zo systémov vlámania a požiaru, dažďových senzorov atď.

Digitálne vstupné rozhranie je navyše schopné prijímať vstupy počítadla impulzov. Tieto sa používajú na meranie vstupov z meračov energie, na meranie spotreby alebo výroby elektrickej energie (FV panely), plynu, vody, zrážok, rýchlosti vetra atď.

Toto rozhranie je pripojené k AUTOBUSU s napájaním cez AUTOBUS ako takmer každé rozhranie TELETASK.

dots Specifications
Order Reference TDS12117
Digital inputs 16 (voltage free)
DIN-rail mounting 3 modules wide
dots Download
Datasheet TDS12117