NOVINKA  | click here and discover ATMOS app

Naša podpora

TELETASK vám chce dodať ako produkty tak aj služby na vysokej úrovni. Popredajný servis organizuje spoločnosť TELETASK Belgium pre miestneho dovozcu / distribútora, a to vždy v úzkej spolupráci s vašim osobným systémovým integrátorom, ktorý nainštaloval a nakonfiguroval váš systém. Naša spoločnosť sa postará o popredajné služby, ak potrebujete technickú podporu, v záručnej dobe alebo po nej.

Všetky inštalácie TELETASK obsluhuje váš osobný systémový integrátor, ktorý vašu inštaláciu nainštaloval a nakonfiguroval. Ak váš systémový integrátor už nie je viac k dispozícii, môžete požiadať o alternatívneho, skúseného a certifikovaného špecialistu TELETASK vo vašej oblasti. Preto kontaktujte distribútora TELETASK pre vašu krajinu (zoznam pre každú krajinu / oblasť nájdete na teletask.be/contact).

Na výrobky TELETASK sa poskytuje trojročná záruka a v rámci záručnej doby a po nej ich môže opraviť najbližšie servisné stredisko TELETASK alebo centrála TELETASK v Belgicku. Ohľadom všetkých podrobností o službe kontaktujte miestneho distribútora.