NOVINKA  | kliknite sem a navštívte náš virtuálny showroom

Teplotný senzor

Systém TELETASK používa tento alebo iné snímače ako vstupné informácie pre reguláciu teploty v miestnosti. Funkcie regulácie teploty sú spolu s aplikáciami osvetlenia a záclon/ žalúzií najnákladnejšími integrovanými riešeniami ponúkanými v akejkoľvek inštalácii TELETASK. TDS12250WH je biely teplotný snímač a je určený na montáž na stenu pre aplikácie regulácie teploty.

Senzor sa pripája k analógovému vstupu systému a je možné ho namontovať na stenu alebo do steny pomocou doplnkovej súpravy TDS12240.

Poznámka: ak používate dotykové panely AURUS, je snímač teploty miestnosti už zabudovaný (okrem AURUS-TFT). V prípade ak je dotykový panel AURUS ovplyvňovaný napríklad priamym slnečným svetlom alebo prúdmi vzduchu z iných miestností, je možné tento typ snímača použiť na aplikácie regulácie teploty v miestnosti.
Na meranie vonkajšej teploty môžete namiesto TDS12250 použiť TDS12251.

dots Specifications
Order Reference TDS12250WH
Temperature measure range -40°C > +80°C
Dimensions 55 W x 55 H x 21 D (mm)
dots Download
Datasheet TDS12250