NOVINKA  | kliknite sem a navštívte náš virtuálny showroom

PROSOFT je hlavný softvérový balík na konfiguráciu inštalácie domácej automatizácie TELETASK. V PROSOFT-e definujete vzťahy medzi výstupmi a vstupmi vášho systému.

Po zadaní hardvérových komponentov systému a konfigurácii nastavení je možné tieto vzťahy definovať a vytvoriť nálady, časovače atď. Softvérová sada je viacjazyčná vrátane angličtiny, holandčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, gréčtiny, portugalčiny, maďarčiny, ruštiny, čínštiny atď.

PROSOFT je bezplatný!

Pozrime sa bližšie

PROSOFT je softvérová sada na konfiguráciu systémov domácej automatizácie TELETASK. TIMESOFT je elektronický kalendár, ktorý sa používa na konfiguráciu akcií založených na čase. CARDSOFT sa používa na konfiguráciu používateľov systému riadenia prístupu a aplikácií TELETASK Cloud, zatiaľ čo GUISOFT je konfiguračný nástroj pre „GUI“ aplikácie na PC a mobilné telefóny založené na dotykových obrazovkách. DALISOFT je konfiguračný nástroj DALI-Balast.

Vzhľadom na predvolené pripojenie Ethernet-IP na všetkých centrálnych jednotkách TELETASK DoIP je zrejmé prepojenie medzi počítačom, na ktorom je spustený program PROSOFT, a sieťou LAN. Vďaka protokolu Domotika cez IP (DoIP) sú k dispozícii nové služby a pohodlie, kdekoľvek chcete. PROSOFT môže byť spustený lokálne na projekte (cez LAN), ale aj vzdialený cez LAN / WAN v kombinácii so zabezpečeným pripojením. Najčastejšie sa používa VPN, pretože ide o cenovo dostupné a bezpečné pripojenie.

Ľahko použiteľné a mimoriadne výkonné

Konfiguračné nástroje TELETASK sú založené na exkluzívnom koncepte, ktorý spája „ľahko použiteľné“ a „mimoriadne výkonné“. Grafické užívateľské rozhranie PROSOFT je ďaleko od zložitých softvérových jazykov používaných na „programovanie“ inteligentných systémov. Vďaka grafickému prístupu PROSOFT je oveľa ľahšie a rýchlejšie sa ho naučiť používať.
Počas životnosti systému môže byť potrebné zmeniť konfiguráciu. PROSOFT je na to dokonalým nástrojom. K dispozícii je podrobná technická príručka krok za krokom a k dispozícii sú aj výukové filmy pre systémových integrátorov (výukové filmy TTschool, ďalšie informácie nájdete na webovej stránke pre profesionálov).

Konfiguráciu systému TELETASK je možné vykonať offline. Počítač nemusí byť pripojený k funkčnému systému, ktorý ponúka úplnú flexibilitu pred, počas a po inštalácii. Hneď ako budete pripravení, môžete počítač pripojiť k systému domácej automatizácie prostredníctvom siete LAN (Ethernet alebo Wifi) a dokonca aj zo vzdialeného miesta cez internet. Po nainštalovaní a nakonfigurovaní systému domácej automatizácie je systémový integrátor schopný ponúknuť všetky požadované služby údržby online bez toho, aby opustil kancelársky stôl.

Vykonávanie zmien a pridávanie softvérových funkcií cez internet je oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako tradičné systémy bez vzdialených servisných zariadení DoIP.

Diagnostika

PROSOFT tiež obsahuje softvér na úplnú diagnostiku systému. Kontrola správania všetkých pripojených rozhraní poskytuje prehľad o úplnej inštalácii. V počiatočnej fáze je tento nástroj pre integrátora veľmi užitočný na rýchle vyhľadanie zapojenia a ďalších chýb. Diagnostiku je možné spustiť aj zo vzdialeného miesta, takže integrátor dokáže zistiť všetky možné problémy bez cestovania. Výsledkom zmeny konfigurácie zo vzdialeného miesta sú rýchlejšie zásahy, kvalitnejšie a lacnejšie služby zákazníkom.

TIMESOFT

TIMESOFT sa používa na správu časovaných akcií. Stačí pridať požadovanú akciu na potrebnú pozíciu hodín kalendára na obrazovke. Rýchle úpravy sa vykonávajú jednoduchým kliknutím na akciu a jej posunutím do novej časovej polohy v kalendári.

CARDSOFT

S CARDSOFT spravujete všetky funkcie riadenia prístupu. Kto má povolený vstup a kedy môže aktivovať ktoré funkcie ... Upratovačka môže vstúpiť iba ráno medzi 8:00 a 9:00 a keď nie je nikto prítomný. Inak musí zvoniť pri vchodových dverách ... a mnoho ďalších funkcií.

GUISOFT

Viac informácií o generátore grafického používateľského rozhrania, ktorý je k dispozícii v serveri PROSOFT, nájdete v letáku grafického používateľského rozhrania.

DALISOFT

Pre ľahké adresovanie predradníkov DALI v kombinácii s programovacím nástrojom TELETASK DALI.

Uvedenie do prevádzky

Po dokončení všetkých konfiguračných nastavení sa automaticky vygeneruje podrobná správa, ktorá sa vytlačí. Tento dokument je dokonalým komunikačným nástrojom pre ľudí žijúcich v danom dome, byte alebo budove. Pomocou tejto správy sa dozvedia všetky podrobnosti získaného riešenia TELETASK. To je obzvlášť užitočné prvé dni a týždne po presťahovaní. Je to tiež dokonalý spätnoväzobný komunikačný nástroj medzi používateľmi a systémovým integrátorom.

 

Stiahnuť

Zaregistrujte sa a prihláste sa ako TELETASK Professional a stiahnite si PROSOFT.